Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van MomUp aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. MomUp is statutair gevestigd te Jan van Stevensweertstraat 5 (6137 AR) te Sittard en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 70891362. MomUp is per e-mail te bereiken via hello@momup.nl en telefonisch via 0621878238.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe MomUp omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft MomUp aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten.

De verwerking van persoonsgegevens door MomUp valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

MomUp behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13-03-2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je een contactformulier invult. Bij het invullen van het contactformulier worden ook jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer gevraagd. Deze gegevens zijn nodig om contact met je op te kunnen nemen, maar worden ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te stellen van bepaalde producten of diensten die interessant voor je kunnen zijn. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt als je een overeenkomst aangaat met MomUp. Deze persoonsgegevens zijn je voor- en achternaam, je adres, je telefoonnummer en e-mailadres. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn zolang als de overeenkomst duurt. De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is jouw toestemming hiertoe, aangegeven bij het invullen van het contactformulier of omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Indien je geen persoonsgegevens aan MomUp wil verstrekken, is MomUp niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat MomUp niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijk geval bij jou.

Je kunt je afmelden voor de nieuwsbrief van MomUp door een e-mail te zenden aan hello@momup.nl.

Cookies   

MomUp maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van MomUp bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website je op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt MomUp om een goede gebruikservaring aan jou te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van MomUp. Indien je door het klikken op een van deze links op een andere website terecht komt, geldt de privacyverklaring van die website. MomUp is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. MomUp raadt je aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Jouw persoonsgegevens worden enkel gedeeld met derden als MomUp op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

MomUp heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten.

Je privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren.

Indien je een klacht wil indienen over MomUp met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kan je dit bij ons melden door een mail te sturen naar hello@momup.nl. Ook kun je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe je dit dient te doen, tref je aan via deze link.